Thứ hai, 29/10/2018
257

Báo cáo tình hình mua Bảo hiểm y tế của sinh viên K15 năm học 2018-2019

Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành mua bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định của Nhà trường (có danh sách kèm theo). Nhằm thống kê chính xác số lượng sinh viên tham gia BHYT năm học 2018-2019, Trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên có tên trong danh sách trên nếu đã có thẻ BHYT (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) và nộp về Trường (qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên, CV Thảo Trang) trước ngày 12/11/2018. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên. Vì vậy, kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp K15 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 CHƯA BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BAO HIỂM Y TẾ
NĂM HỌC 2018-2019

Stt Lớp Họ và  tên Ngày sinh Mã sinh viên
1 ANH SPK15 Lê Hoàng Quỳnh Anh 28/08/2000 18F7011001
2 ANH SPK15 Trương Bạch 18/04/1994 18F7011005
3 ANH SPK15 Lê Thị Linh Chi 15/05/2000 18F7011006
4 ANH SPK15 Lê Thị Thu 20/05/2000 18F7011009
5 ANH SPK15 Hoàng Nguyễn Thanh Hiền 28/12/2000 18F7011010
6 ANH SPK15 Nguyễn Thị Linh 23/12/2000 18F7011014
7 ANH SPK15 Bùi Trần Uyển Mi 20/06/2000 18F7011016
8 ANH SPK15 Hoàng Nhật Minh Ngọc 10/09/2000 18F7011020
9 ANH SPK15 Trần Thị Như 26/09/2000 18F7011023
10 ANH SPK15 Phan Văn Thuyết 01/05/2000 18F7011030
11 ANH SPK15 Lê Nguyễn Tú Trinh 19/04/2000 18F7011034
12 ANH SPK15 Võ Thị Thu Trúc 23/03/2000 18F7011035
13 ANH SPK15 Nguyễn Thị Tường Vi 10/12/2000 18F7011038
14 ANH SPK15 Hồ Thị Xinh 31/12/2000 18F7011039
15 ANH K15A Bùi Mỹ Duyên 24/04/2000 18F7511073
16 ANH K15A Trần Văn Hảo 12/04/2000 18F7511121
17 ANH K15A Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/10/2000 18F7511133
18 ANH K15A Võ Thị Huyền 01/07/2000 18F7511181
19 ANH K15A Phạm Thị Hoàng Hương 01/03/2000 18F7511193
20 ANH K15A Nguyễn Phương Liên 25/10/2000 18F7511229
21 ANH K15A Nguyễn Thị ái Nhi 17/09/2000 18F7511373
22 ANH K15A Ngô Thị Hoài Nhơn 25/10/2000 18F7511397
23 ANH K15A Trần Thị Quý 19/02/2000 18F7511481
24 ANH K15A Nguyễn Thị Thu Thanh 15/11/1999 18F7511493
25 ANH K15A Nguyễn Thị Thu Thảo 26/05/2000 18F7511517
26 ANH K15A Lê Thị Lệ Thu 12/02/2000 18F7511541
27 ANH K15A Hoàng Ngọc Thưởng 03/07/2000 18F7511565
28 ANH K15B Nguyễn Thị Hoàng Anh 15/08/2000 18F7511014
29 ANH K15B Trần Lan Anh 31/10/2000 18F7511026
30 ANH K15B Lê Thị Duyên 05/03/2000 18F7511074
31 ANH K15B Nguyễn Thị Hồng 16/11/2000 18F7511158
32 ANH K15B Hoàng Thị Khánh Huyền 24/03/2000 18F7511170
33 ANH K15B K' Khánh 02/09/2000 18F7511206
34 ANH K15B Phan Thị Bích Liên 19/05/2000 18F7511230
35 ANH K15B Nguyễn Thị Mận 26/08/2000 18F7511290
36 ANH K15B Hồ Thị Thu Mỵ 28/04/2000 18F7511314
37 ANH K15B Nguyễn Thị Bảo Nhi 02/09/2000 18F7511374
38 ANH K15B Trần Nguyễn Thảo Nhi 18/06/2000 18F7511386
39 ANH K15B Lê Thị Như Phương 16/02/2000 18F7511458
40 ANH K15B Nguyễn Thị Đỗ Quyên 19/08/2000 18F7511470
41 ANH K15B Nguyễn Thị Thu 19/03/2000 18F7511542
42 ANH K15B Hoàng Diệu Quỳnh Trâm 24/11/2000 18F7511602
43 ANH K15B Lê Thị Uyên 25/01/2000 18F7511638
44 ANH K15B Võ Thị Xuân 03/01/2000 18F7511674
45 ANH K15B Hồ Thị Như ý 21/05/2000 18F7511686
46 ANH K15C Trần Hiếu An 14/10/2000 18F7511003
47 ANH K15C Trương Thị Vân Anh 21/11/2000 18F7511027
48 ANH K15C Võ Thị Đào 03/01/2000 18F7511087
49 ANH K15C Trần Thị 07/02/2000 18F7511111
50 ANH K15C Nguyễn Thị Huế 22/01/2000 18F7511159
51 ANH K15C Hoàng Thị Thu Huyền 02/12/2000 18F7511171
52 ANH K15C Đinh Thị Mai Lan 20/03/2000 18F7511219
53 ANH K15C Khổng Thị Hồng Lĩnh 26/10/2000 18F7511255
54 ANH K15C Phan Thị Mến 28/04/2000 18F7511291
55 ANH K15C Hồ Thị Thanh Ngân 02/08/2000 18F7511327
56 ANH K15C Nguyễn Hồ Trọng Nhân 10/06/1997 18F7511363
57 ANH K15C Nguyễn Nhã Phương 24/04/2000 18F7511459
58 ANH K15C Đậu Thúy Quỳnh 02/12/2000 18F7511471
59 ANH K15C Nguyễn Thị Ri 22/01/2000 18F7511483
60 ANH K15C Hoàng Thị Phương Thảo 01/03/2000 18F7511507
61 ANH K15C Nguyễn Thị Anh Thư 01/01/2000 18F7511555
62 ANH K15C Nguyễn Thu Trang 03/11/2000 18F7511591
63 ANH K15C Nguyễn Thị Bích Xuyến 10/06/2000 18F7511675
64 ANH K15D Vũ Thị Quỳnh Anh 22/10/2000 18F7511028
65 ANH K15D Phạm Quốc Tấn Đạt 04/02/2000 18F7511088
66 ANH K15D Trần Thị Thanh Hoa 06/06/2000 18F7511148
67 ANH K15D Trương Thị Thanh Hương 04/07/2000 18F7511196
68 ANH K15D Lê Thị Ngọc Loan 04/09/2000 18F7511256
69 ANH K15D Lê Thị 05/10/2000 18F7511280
70 ANH K15D Hồ Thị Hồng Nguyên 01/01/2000 18F7511352
71 ANH K15D Đỗ Thị Vân Oanh 10/10/2000 18F7511436
72 ANH K15D Nguyễn Thị Cúc Phương 20/07/2000 18F7511460
73 ANH K15D Đặng Nhật Mỹ Quỳnh 12/03/2000 18F7511472
74 ANH K15D Vũ Thị Thảo 01/06/2000 18F7511520
75 ANH K15D Lê Quỳnh Trang 06/02/2000 18F7511580
76 ANH K15D Huỳnh Ngọc Trâm 10/09/2000 18F7511604
77 ANH K15D Lê Phước Phạm Thanh 09/11/2000 18F7511628
78 ANH K15E Hồ Quỳnh Anh 03/10/2000 18F7511005
79 ANH K15E Hồ Thị Ngọc ánh 01/03/2000 18F7511029
80 ANH K15E Trần Thị Đủ 01/03/2000 18F7511089
81 ANH K15E Nguyễn Thị 04/05/2000 18F7511281
82 ANH K15E Nguyễn Văn Nam 12/03/1999 18F7511317
83 ANH K15E Lê Hoàng Minh Ngọc 05/05/2000 18F7511341
84 ANH K15E Bùi Thị ái Nhi 13/11/2000 18F7511365
85 ANH K15E Nguyễn Thị Phương Nhi 02/10/2000 18F7511377
86 ANH K15E Hồ Thị Quỳnh Như 13/11/2000 18F7511413
87 ANH K15E Trần Thị Ni 16/06/2000 18F7511425
88 ANH K15E Nguyễn Thị Thu Phương 23/08/2000 18F7511461
89 ANH K15E Thái Ngọc Anh Thư 31/07/2000 18F7511557
90 ANH K15F Hồ Thị Quỳnh Anh 25/06/2000 18F7511006
91 ANH K15F Nguyễn Hoàng Cúc 26/09/2000 18F7511054
92 ANH K15F Lê Phước Huyền Linh 05/11/2000 18F7511234
93 ANH K15F Lê Như Minh Ngọc 19/06/2000 18F7511342
94 ANH K15F Lê Thị Phương Như 28/02/2000 18F7511414
95 ANH K15F Trần Thị My Ni 12/04/2000 18F7511426
96 ANH K15F Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/12/2000 18F7511474
97 ANH K15F Ngô Tâm Thảo 20/09/2000 18F7511510
98 ANH K15F Trần Thị Minh Thư 16/03/2000 18F7511558
99 ANH K15F Trương Thị Nhật Vy 31/10/2000 18F7511666
100 ANH K15G Tô Văn Cao 17/10/2000 18F7511043
101 ANH K15G Hồ Thị Thiện Giang 26/10/2000 18F7511091
102 ANH K15G Trần Thị Hồng Hạnh 17/12/2000 18F7511127
103 ANH K15G Trần Thị Thuý Hiền 15/04/1999 18F7511139
104 ANH K15G Lê Nguyễn Khải Hoàn 20/09/2000 18F7511151
105 ANH K15G Trương Trọng Đăng Khoa 11/11/2000 18F7511211
106 ANH K15G Nguyễn Thị Mai 06/09/2000 18F7511283
107 ANH K15G Ngô Thị Kiều Nga 16/04/2000 18F7511319
108 ANH K15G Phan Thị Ngân 19/06/1999 18F7511331
109 ANH K15G Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15/10/2000 18F7511355
110 ANH K15G Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11/12/2000 18F7511379
111 ANH K15G Trần Thị Nở 28/05/2000 18F7511427
112 ANH K15G Nguyễn Thị Thảo 24/01/2000 18F7511511
113 ANH K15G Phạm Thị Hà Trang 25/07/2000 18F7511595
114 ANH K15G Phạm Thị Anh Tường 22/08/2000 18F7511631
115 ANH K15G Nguyễn Lê Hoàng Yến 20/09/2000 18F7511679
116 ANH K15H Trần Nguyễn Nhật ánh 05/05/2000 18F7511032
117 ANH K15H Đặng Văn Dần 17/01/2000 18F7511056
118 ANH K15H Nguyễn Lê Linh Giang 15/11/2000 18F7511092
119 ANH K15H Nguyễn Huy Hoàng 29/03/2000 18F7511152
120 ANH K15H Trần Cẩm Lân 21/10/2000 18F7511224
121 ANH K15H Nguyễn Thị Thùy Linh 25/08/2000 18F7511248
122 ANH K15H Nguyễn Thị Thanh Mai 06/09/2000 18F7511284
123 ANH K15H Lê Thị Trang Nhung 04/11/1999 18F7511404
124 ANH K15H Nguyễn Thị Mỹ Nương 02/01/2000 18F7511428
125 ANH K15H Nguyễn Lê Hoàng Phi 09/07/2000 18F7511440
126 ANH K15H Trương Như Hà Phương 14/09/2000 18F7511464
127 ANH K15H Nguyễn Hoàng Hạ Thi 08/05/2000 18F7511524
128 ANH K15H Nguyễn Văn Tiễn 10/02/1999 18F7511572
129 ANH K15H Kaphu Thị Vân 30/11/1999 18F7511644
130 ANH K15I Đào Thị Ngọc Diễm 14/04/2000 18F7511057
131 ANH K15I Nguyễn Thị 09/09/2000 18F7511105
132 ANH K15I Trần Thành Khang 18/03/2000 18F7511201
133 ANH K15I Phạm Thị Tuyết 10/05/2000 18F7511225
134 ANH K15I Phạm Thị Diễm Mong 25/01/2000 18F7511297
135 ANH K15I Trần Hiếu Ngân 19/11/2000 18F7511333
136 ANH K15I Võ Thị Nương 10/07/2000 18F7511429
137 ANH K15I Zơrâm Thu Phương 01/07/2000 18F7511465
138 ANH K15I Phạm Thị Phương Quỳnh 06/01/1999 18F7511477
139 ANH K15I Đào Thị Thương 20/09/2000 18F7511561
140 ANH K15I Nguyễn Thị Diệu 25/01/2000 18F7511633
141 ANH K15J Cao Thụy Bảo 09/03/2000 18F7511034
142 ANH K15J Võ Huỳnh Thảo Dung 11/02/2000 18F7511070
143 ANH K15J Nguyễn Thị Kiều Giang 17/11/2000 18F7511094
144 ANH K15J Nguyễn Thị 12/02/2000 18F7511106
145 ANH K15J Nguyễn Thị Hảo 01/01/2000 18F7511118
146 ANH K15J Ngô Thị ánh Kim 13/03/1998 18F7511214
147 ANH K15J Lê Thị Liên 12/11/2000 18F7511226
148 ANH K15J Nguyễn Thị Như Ngọc 16/02/2000 18F7511346
149 ANH K15J Huỳnh Thị Yến Nhi 10/08/2000 18F7511370
150 ANH K15J Trần Văn Phồn 06/10/2000 18F7511442
151 ANH K15J Trương Thị Thuý Quỳnh 25/11/2000 18F7511478
152 ANH K15J Dặm Thị Thảo 22/11/2000 18F7511502
153 ANH K15J Ngô Thị Kim Thoa 31/03/1998 18F7511538
154 ANH K15J Trương Đặng Diệu Trân 23/07/1999 18F7511610
155 ANH K15J Nguyễn Thị Trí 10/07/2000 18F7511622
156 ANH K15J Đinh Thị Phương Uyên 02/02/2000 18F7511634
157 ANH K15J Nguyễn Thị Mỹ Vân 25/04/2000 18F7511646
158 ANH K15J Phạm Thị Yến 17/01/2000 18F7511682
159 ANH K15K Nguyễn Thị Minh Châu 03/09/2000 18F7511047
160 ANH K15K Trần Phạm Mỹ Hảo 02/12/2000 18F7511119
161 ANH K15K Mai Thị Hằng 20/08/2000 18F7511131
162 ANH K15K Phạm Thị Ngọc Hiếu 26/06/2000 18F7511143
163 ANH K15K Nguyễn Thị Hương 24/05/2000 18F7511191
164 ANH K15K Võ Thị Kim 10/02/2000 18F7511215
165 ANH K15K Trần Thị Mão 25/03/2000 18F7511287
166 ANH K15K Nguyễn Thị 06/06/2000 18F7511299
167 ANH K15K Lê Thị Uyển Nhi 14/11/2000 18F7511371
168 ANH K15K Phan Thị Quỳnh Như 01/01/2000 18F7511419
169 ANH K15K Trần Thị Bích Phượng 23/10/2000 18F7511467
170 ANH K15K Võ Như Quỳnh 18/09/2000 18F7511479
171 ANH K15K Nguyễn Thị Phương Thảo 28/10/2000 18F7511515
172 ANH K15K Trần Võ Hoài Thương 10/11/2000 18F7511563
173 ANH K15K Trương Ngọc Trân 14/09/1999 18F7511611
174 ANH K15K Văn Thị Xoà 21/06/1997 18F7511671
175 ANH K15L Nguyễn Thị Uyên Giang 15/10/2000 18F7511096
176 ANH K15L Châu Thị Hiệp 11/08/2000 18F7511144
177 ANH K15L Dương Khánh Huyền 06/04/2000 18F7511168
178 ANH K15L Y Khái 01/07/2000 18F7511204
179 ANH K15L Viên Thị Lai 13/11/1999 18F7511216
180 ANH K15L Nguyễn Hòa Liên 18/06/2000 18F7511228
181 ANH K15L Trần Thùy Linh 16/07/2000 18F7511252
182 ANH K15L Phan Thị Nga 26/06/2000 18F7511324
183 ANH K15L Lương Nguyễn Ny 27/09/2000 18F7511432
184 ANH K15L Lưu Thị Tú Thanh 27/03/2000 18F7511492
185 ANH K15L Hà Hương Trà 21/10/2000 18F7511600
186 ANH K15L Dương Thị Ngọc Trúc 27/10/2000 18F7511624
187 NGA K15 Nguyễn Trọng Đức 14/04/2000 18F7521005
188 NGA K15 Lê Thị Hòa 15/01/2000 18F7521012
189 NGA K15 Nguyễn Minh Phương Nhi 18/05/2000 18F7521022
190 NGA K15 Lê Thị Minh Tâm 13/07/2000 18F7521027
191 NGA K15 Trần Đăng Thanh 26/07/1999 18F7521029
192 NGA K15 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 08/03/2000 18F7521035
193 NGA K15 Lê Hoàng Quế Trân 13/05/2000 18F7521036
194 PHÁP SPK15 Trương Thị Lam Mi 01/11/2000 18F7031002
195 PHÁP K15A Nguyễn Thị Hồng 24/03/2000 18F7531019
196 PHÁP K15A Nguyễn Thị Huyền 10/07/2000 18F7531021
197 PHÁP K15A Lê Thị Diệu Hương 10/12/2000 18F7531023
198 PHÁP K15A Nguyễn Thị Lan 21/03/1999 18F7531025
199 PHÁP K15A Hoàng Trọng Nhân 01/01/2000 18F7531039
200 PHÁP K15A Ngô Thị Thảo Nhi 12/01/2000 18F7531041
201 PHÁP K15A Trần Thị Như Quỳnh 07/11/2000 18F7531053
202 PHÁP K15A Lê Thị Thùy Trinh 16/11/2000 18F7531071
203 PHÁP K15A Y - Truyền 15/11/1999 18F7531073
204 PHÁP K15A Đoàn Thị Bích Vân 26/06/2000 18F7531075
205 PHÁP K15A Mai Hoàng Yến 08/03/1999 18F7531081
206 PHÁP K15B Nguyễn Thị Hằng 21/02/1999 18F7531012
207 PHÁP K15B Trần Thị Thu Hằng 01/01/2000 18F7531014
208 PHÁP K15B Trần Thị Mộng 30/08/2000 18F7531030
209 PHÁP K15B Lê Thị ý Nhi 08/06/1999 18F7531040
210 PHÁP K15B Phạm Văn Quốc 22/03/2000 18F7531052
211 PHÁP K15B Nguyễn Thị Tuy Ry 01/07/2000 18F7531056
212 PHÁP K15B Hồ Thị Thành 28/12/2000 18F7531058
213 PHÁP K15B Nguyễn Lê Phương Trinh 03/03/2000 18F7531072
214 TRUNG K15A Cao Thị Ngọc Anh 05/12/2000 18F7541001
215 TRUNG K15A Ngô Thị Tuyết Anh 06/12/2000 18F7541007
216 TRUNG K15A Nguyễn Thị Bảo Châu 03/08/2000 18F7541019
217 TRUNG K15A Nguyễn Thị Bé Diệu 11/12/2000 18F7541031
218 TRUNG K15A Phạm Thị Thúy Hằng 03/02/2000 18F7541067
219 TRUNG K15A Nguyễn Thị Thu Hiền 01/01/2000 18F7541073
220 TRUNG K15A Huỳnh Thị Hồng 27/06/2000 18F7541085
221 TRUNG K15A Nguyễn Thị Loan 20/05/2000 18F7541127
222 TRUNG K15A Phạm Thị Việt 21/05/2000 18F7541139
223 TRUNG K15A Hoàng Thị Nga 22/04/2000 18F7541157
224 TRUNG K15A Hồ Văn Nhân 12/12/2000 18F7541169
225 TRUNG K15A Huỳnh Thị Nhơn 27/09/2000 18F7541187
226 TRUNG K15A Hoàng Thị Quỳnh Như 10/02/2000 18F7541193
227 TRUNG K15A Nguyễn Thị Lan Oanh 28/05/2000 18F7541199
228 TRUNG K15A Hoàng Thị Diệu Thơm 24/03/1999 18F7541241
229 TRUNG K15A Bùi Thị Thúy 15/03/2000 18F7541247
230 TRUNG K15A Phan Thị Tố Trinh 11/02/2000 18F7541289
231 TRUNG K15A Nguyễn Thị Tường Vi 14/12/2000 18F7541307
232 TRUNG K15A Nguyễn Thị Hải Yến 10/02/2000 18F7541319
233 TRUNG K15B Đặng Thị Ngọc Anh 01/04/2000 18F7541002
234 TRUNG K15B Nguyễn Thị Anh 10/09/1999 18F7541008
235 TRUNG K15B Phan Thị Bảo Chi 13/09/2000 18F7541026
236 TRUNG K15B Hồ Thị Mỹ Duyên 18/10/2000 18F7541038
237 TRUNG K15B Phạm Thị Bích Dy 05/05/2000 18F7541044
238 TRUNG K15B Phan Thị Hiền 02/09/2000 18F7541074
239 TRUNG K15B Trần Thị Huyền 22/12/2000 18F7541098
240 TRUNG K15B Phan Thị Phương Ly 21/01/2000 18F7541134
241 TRUNG K15B Lê Thị ánh Mai 19/05/2000 18F7541140
242 TRUNG K15B Ngô Thị Ngọc Mỹ 13/01/2000 18F7541152
243 TRUNG K15B Lê Thị Nga 20/04/2000 18F7541158
244 TRUNG K15B Lê Thị Sang 08/09/2000 18F7541218
245 TRUNG K15B Hồ Thanh Thắng 22/01/2000 18F7541236
246 TRUNG K15B Hồ Thị Thu 15/04/2000 18F7541242
247 TRUNG K15B Lê Thị Thanh Thúy 01/02/2000 18F7541248
248 TRUNG K15B Nguyễn Thị Thảo Trang 15/01/2000 18F7541272
249 TRUNG K15B Y Trang 02/01/2000 18F7541278
250 TRUNG K15B Phạm Thị Trinh 07/09/2000 18F7541290
251 TRUNG K15C Đặng Thị Ngọc Anh 27/07/2000 18F7541003
252 TRUNG K15C Phan Thị Cát Cát 23/10/2000 18F7541015
253 TRUNG K15C Trần Thị Châu 11/08/2000 18F7541021
254 TRUNG K15C Hoàng Thị Ngọc 01/01/2000 18F7541051
255 TRUNG K15C Lê Thị Mỹ Hảo 24/07/2000 18F7541057
256 TRUNG K15C Nguyễn Phượng Hằng 22/04/2000 18F7541063
257 TRUNG K15C Bùi Thị Hiền 08/08/2000 18F7541069
258 TRUNG K15C Phạm Thị Hồng 21/10/2000 18F7541087
259 TRUNG K15C Trần Thị Khánh Huyền 12/01/2000 18F7541099
260 TRUNG K15C Vũ Thị Hương 11/05/2000 18F7541105
261 TRUNG K15C Trương Hoàng Long 16/02/2000 18F7541129
262 TRUNG K15C Phan Thị Trúc Ly 26/06/2000 18F7541135
263 TRUNG K15C Lê Thị Hằng Nga 14/10/2000 18F7541159
264 TRUNG K15C Arâl Thị Ngọn 06/10/2000 18F7541165
265 TRUNG K15C Đào Phương Nhung 09/10/2000 18F7541189
266 TRUNG K15C Nguyễn Thị ái Nương 10/06/2000 18F7541195
267 TRUNG K15C Dư Thị Quỳnh 30/04/2000 18F7541213
268 TRUNG K15C Phạm Thị Thảo 02/12/2000 18F7541231
269 TRUNG K15C Nguyễn Thị Thùy Trang 23/01/2000 18F7541273
270 TRUNG K15C Ngô Thị Trinh 02/10/2000 18F7541285
271 TRUNG K15C Trịnh Thị Diễm Trinh 01/08/2000 18F7541291
272 TRUNG K15C Nguyễn Thị Thảo Vân 04/09/2000 18F7541303
273 TRUNG K15D Phan Thị Kim Anh 27/06/2000 18F7541010
274 TRUNG K15D Hoàng Thị Lam Danh 24/06/2000 18F7541028
275 TRUNG K15D Lê Phương Hòa 17/07/2000 18F7541082
276 TRUNG K15D Phạm Thị Huế 08/01/2000 18F7541088
277 TRUNG K15D Nguyễn Thanh Huyền 26/09/2000 18F7541094
278 TRUNG K15D Trần Thị Mỹ Huyền 19/09/2000 18F7541100
279 TRUNG K15D Trần Thị Lài 16/02/2000 18F7541112
280 TRUNG K15D Nguyễn Thị Khánh Linh 18/10/2000 18F7541124
281 TRUNG K15D Đón Chí Mạnh 15/05/2000 18F7541142
282 TRUNG K15D Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/04/2000 18F7541190
283 TRUNG K15D Nguyễn Phan Việt Nữ 15/10/2000 18F7541196
284 TRUNG K15D Huỳnh Thị Sương 02/01/2000 18F7541220
285 TRUNG K15D Nguyễn Thị Thanh Thanh 24/09/2000 18F7541226
286 TRUNG K15D Trương Thị Trà 07/07/2000 18F7541280
287 TRUNG K15D Nguyễn Hồ Tuyết Trinh 29/01/2000 18F7541286
288 TRUNG K15D Trần Thị Xuân 05/07/2000 18F7541316
289 TRUNG K15E Phan Thị Tú Anh 01/12/2000 18F7541011
290 TRUNG K15E Ngô Thị Kim Chi 30/04/2000 18F7541023
291 TRUNG K15E Lê Thị Ngọc Dung 22/04/2000 18F7541035
292 TRUNG K15E Nguyễn Thị Giang 01/09/2000 18F7541047
293 TRUNG K15E Lê Thị Hậu 04/12/2000 18F7541059
294 TRUNG K15E Trần Thị Hoa 05/01/2000 18F7541077
295 TRUNG K15E Lê Thị Hòa 05/05/2000 18F7541083
296 TRUNG K15E Nguyễn Thị Thu Huyền 22/01/2000 18F7541095
297 TRUNG K15E Trần Thị Ngọc Huyền 12/03/2000 18F7541101
298 TRUNG K15E Đỗ Thị Linh 21/11/2000 18F7541119
299 TRUNG K15E Trần Thị Mỹ Linh 03/11/1998 18F7541125
300 TRUNG K15E Trần Văn Lộc 03/10/2000 18F7541131
301 TRUNG K15E Nguyễn Họa My 09/01/2000 18F7541149
302 TRUNG K15E Võ Thị Na 10/07/2000 18F7541155
303 TRUNG K15E Trương Thị Kim Nguyên 28/08/2000 18F7541167
304 TRUNG K15E Ngô Lê Khánh Nhi 04/07/2000 18F7541173
305 TRUNG K15E Nguyễn Thị Phương Nhi 20/03/2000 18F7541179
306 TRUNG K15E Nguyễn Thị Oanh 06/01/2000 18F7541197
307 TRUNG K15E Lê Thị Thu Sương 30/06/2000 18F7541221
308 TRUNG K15E Trần Thị Minh Thiết 28/02/1999 18F7541239
309 TRUNG K15E Đặng Thị Thùy 20/07/2000 18F7541245
310 TRUNG K15E Lê Thị Thu Thủy 04/08/2000 18F7541251
311 TRUNG K15E Nguyễn Thị Trang 24/04/2000 18F7541269
312 TRUNG K15E Nguyễn Thị Thu Vấn 14/01/2000 18F7541305
313 TRUNG K15F Mai Ngọc Anh 27/10/2000 18F7541006
314 TRUNG K15F Nguyễn Thị Kim Chi 19/09/2000 18F7541024
315 TRUNG K15F Phan Thị Hậu 03/05/2000 18F7541060
316 TRUNG K15F Nguyễn Thị Thu Hiền 20/11/2000 18F7541072
317 TRUNG K15F Trần Thị Hoa 02/12/2000 18F7541078
318 TRUNG K15F Nguyễn Thị Thu Huyền 20/05/2000 18F7541096
319 TRUNG K15F Nguyễn Thị Ngọc Lượng 13/03/2000 18F7541132
320 TRUNG K15F Nguyễn Thị Hải 20/04/2000 18F7541138
321 TRUNG K15F Nguyễn Thị Men 23/08/2000 18F7541144
322 TRUNG K15F Nguyễn Hạnh Nhi 13/11/2000 18F7541174
323 TRUNG K15F Nguyễn Thị Bích Nhiên 11/09/2000 18F7541186
324 TRUNG K15F Nguyễn Thị Kim Oanh 13/10/2000 18F7541198
325 TRUNG K15F Nguyễn Thị ái Quyên 23/05/1999 18F7541210
326 TRUNG K15F Hồ Thị Thảo 10/04/2000 18F7541228
327 TRUNG K15F Trần Thị Phương Thảo 20/05/2000 18F7541234
328 TRUNG K15F Nguyễn Thị Thanh Thùy 01/01/2000 18F7541246
329 TRUNG K15F Đào Thị Thanh Thư 02/08/2000 18F7541252
330 TRUNG K15F Trần Thị Kim Tiến 12/11/2000 18F7541258
331 TRUNG K15F Nguyễn Thị Hà Trang 30/01/2000 18F7541270
332 TRUNG K15F Trần Thị Minh Trang 01/05/2000 18F7541276
333 TRUNG K15F Nguyễn Thị Tuyết 14/07/2000 18F7541294
334 TRUNG K15F Lê Thị Vân 22/03/1998 18F7541300
335 TRUNG K15F Võ ánh Vy 17/10/2000 18F7541312
336 TRUNG SPK15 Phạm Thị Thùy Dung 06/10/2000 18F7041003
337 TRUNG SPK15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/05/2000 18F7041012
338 TRUNG SPK15 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 05/04/2000 18F7041015
339 TRUNG SPK15 Phạm Thị Phương 01/01/2000 18F7041020
340 TRUNG SPK15 Lê Minh Tâm 27/02/1999 18F7041024
341 TRUNG SPK15 Nguyễn Thị Song Thương 02/01/2000 18F7041026
342 TRUNG SPK15 Lê Thị Cẩm 09/02/2000 18F7041027
343 TRUNG SPK15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/11/2000 18F7041005
344 TRUNG SPK15 Lê Thị Diệu Đức 28/11/2000 18F7041006
345 TRUNG SPK15 Nguyễn Thu Hiền 03/12/2000 18F7041010
346 TRUNG SPK15 Nguyễn Trần Yên Nhi 18/06/2000 18F7041018
347 TRUNG SPK15 Đinh Văn Tài 10/01/1999 18F7041023
348 NHẬT K15A Nguyễn Thị Kim Chi 19/11/2000 18F7551016
349 NHẬT K15A Dương Thị Dinh 25/06/2000 18F7551021
350 NHẬT K15A Võ Tấn Dưỡng 13/09/2000 18F7551026
351 NHẬT K15A Hồ Thị Giang 15/05/2000 18F7551031
352 NHẬT K15A Trương Thị Mỹ Hạnh 04/07/2000 18F7551041
353 NHẬT K15A Lê Thị Hường 30/09/2000 18F7551076
354 NHẬT K15A Đỗ Thị Kiều 30/10/2000 18F7551081
355 NHẬT K15A Huỳnh Thanh Minh 29/01/2000 18F7551111
356 NHẬT K15A Nguyễn Thị Lương Nhung 24/10/2000 18F7551146
357 NHẬT K15A Phan Thị Quỳnh Phương 18/08/1998 18F7551161
358 NHẬT K15A Nguyễn Thị Mai Sương 10/12/2000 18F7551171
359 NHẬT K15A Trần Thị Thảo 16/10/2000 18F7551181
360 NHẬT K15A Trần Thị Thũy Tiên 06/01/2000 18F7551201
361 NHẬT K15A Lê Dương Hà Trang 30/08/2000 18F7551206
362 NHẬT K15A Nguyễn Thị Trâm 01/06/2000 18F7551211
363 NHẬT K15A Phạm Thị Kiều Trinh 30/01/2000 18F7551216
364 NHẬT K15A Lê Thị Từ Vy 28/05/2000 18F7551231
365 NHẬT K15A Hồ Thị Thu Yến 12/02/2000 18F7551236
366 NHẬT K15B Phạm Thị Thu An 09/01/2000 18F7551002
367 NHẬT K15B Nguyễn Ngọc Anh Đào 12/03/2000 18F7551027
368 NHẬT K15B Nguyễn Thị Giang 06/12/2000 18F7551032
369 NHẬT K15B Trương Hoàng Liên Hạ 01/11/2000 18F7551037
370 NHẬT K15B Trần Thị Hằng 05/01/2000 18F7551047
371 NHẬT K15B Lý Thị Nhi Hương 04/10/2000 18F7551072
372 NHẬT K15B Vương Thị Vân Kiều 11/01/2000 18F7551082
373 NHẬT K15B Nguyễn Thị Hồng Nhi 28/02/2000 18F7551137
374 NHẬT K15B Phan Thị Thanh Phương 06/05/2000 18F7551162
375 NHẬT K15B Đặng Thị Phương Thảo 24/04/2000 18F7551177
376 NHẬT K15C Nguyễn Thị Thùy Dung 30/05/2000 18F7551023
377 NHẬT K15C Phan Thị Đông 25/08/2000 18F7551028
378 NHẬT K15C Nguyễn Thị Bích 24/07/2000 18F7551033
379 NHẬT K15C Hoàng Hiếu Kha 23/10/2000 18F7551078
380 NHẬT K15C Phan Thị Loan 07/01/1998 18F7551098
381 NHẬT K15C Nguyễn Thị Kiều Nga 15/10/2000 18F7551118
382 NHẬT K15C Nguyễn Thị Thanh Ngọc 04/03/2000 18F7551123
383 NHẬT K15C Trần Thị Phúc 13/02/2000 18F7551158
384 NHẬT K15C Nguyễn Thị Thìn 01/06/2000 18F7551188
385 NHẬT K15C Nguyễn Thị Thương 04/05/2000 18F7551198
386 NHẬT K15C Nguyễn Thị Thùy Trang 07/07/2000 18F7551208
387 NHẬT K15D Lê Thị Mỹ Linh 26/05/2000 18F7551089
388 NHẬT K15D Nguyễn Thị Na 28/02/2000 18F7551114
389 NHẬT K15D Phan Nguyễn Thanh Nhàn 21/08/2000 18F7551129
390 NHẬT K15D Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/09/2000 18F7551149
391 NHẬT K15D Cao Thị Kiều Oanh 15/10/2000 18F7551154
392 NHẬT K15D Đặng Thị Tuyết Sương 29/08/2000 18F7551169
393 NHẬT K15D Bùi Thị Trang 06/09/2000 18F7551204
394 NHẬT K15D Nguyễn Thùy Trang 14/02/2000 18F7551209
395 NHẬT K15D Dương Thị Phương Trinh 10/07/2000 18F7551214
396 NHẬT K15D Lê Thị Tươi 06/02/2000 18F7551219
397 NHẬT K15D Trần Thị Thanh Vi 16/05/2000 18F7551229
398 NHẬT K15E Lê Thị Hồng Châu 25/01/2000 18F7551015
399 NHẬT K15E Hồ Kỳ Duyên 02/04/2000 18F7551025
400 NHẬT K15E Phạm Khánh Linh 25/08/2000 18F7551095
401 NHẬT K15E Võ Thị Loan 15/11/2000 18F7551100
402 NHẬT K15E Phan Thị Thúy Ngân 10/11/2000 18F7551120
403 NHẬT K15E Nguyễn Thị Phúc Nguyên 24/07/2000 18F7551125
404 NHẬT K15E Nguyễn Thị Hoài Nhi 11/05/2000 18F7551135
405 NHẬT K15E Nguyễn Thị Thùy Như 25/02/1996 18F7551150
406 NHẬT K15E Lê Thị Kiều Oanh 23/11/2000 18F7551155
407 NHẬT K15E Lê Thị Thuỳ 29/06/2000 18F7551190
408 NHẬT K15E Trần Thị Mỹ Tiên 14/02/2000 18F7551200
409 NHẬT K15E Nguyễn Thị Trinh 28/09/1999 18F7551215
410 NHẬT K15E Lê Minh 27/10/2000 18F7551230
411 NHẬT K15E Đoàn Thị Hoàng Yến 08/02/2000 18F7551235
412 VNH K15 Nguyễn Thành An 25/09/2000 18F7051001
413 VNH K15 Nguyễn Trần Tiến Anh 02/08/1999 18F7051005
414 VNH K15 Lương Thị Kỳ Duyên 14/06/2000 18F7051010
415 VNH K15 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 18/12/2000 18F7051014
416 VNH K15 Tôn Nữ Diệu Hiền 08/10/2000 18F7051016
417 VNH K15 Lê Thị Ngọc Huyền 20/08/2000 18F7051019
418 VNH K15 Nguyễn Trần Quốc Hưng 27/04/2000 18F7051021
419 VNH K15 Nguyễn Thị Huyền Linh 16/03/2000 18F7051024
420 VNH K15 Ngô Thị Thanh Nhàn 09/11/2000 18F7051032
421 VNH K15 Lê Thị Thắm 05/09/2000 18F7051044
422 VNH K15 Nguyễn Võ Bích Thuỷ 29/10/2000 18F7051045
423 VNH K15 Đoàn Văn Hòa 15/05/2000 18F7051061
424 VNH K15 Bùi Thị Diệu Huyền 24/04/2000 18F7051062
425 QTH K15 Nguyễn Thị Như Hồng 11/12/1999 18F7061014
426 QTH K15 Lê Thị Tuyết Huệ 12/07/2000 18F7061015
427 QTH K15 Trần Thị Liễu 28/11/2000 18F7061021
428 QTH K15 Võ Thị Mai 20/04/2000 18F7061026
429 QTH K15 Hoàng Phạm Thảo Nguyên 30/04/2000 18F7061030
430 QTH K15 Hà Thị Cẩm Nhung 16/06/2000 18F7061037
431 QTH K15 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/01/2000 18F7061038
432 QTH K15 Nguyễn Thị Huỳnh Thanh 21/10/2000 18F7061045
433 QTH K15 Lê Thị Thảo 18/01/2000 18F7061046
434 QTH K15 Trần Thị Thu Trinh 20/02/2000 18F7061055
435 QTH K15 Phạm Thị Bảo Vy 18/03/2000 18F7061057
436 QTH K15 Nguyễn Hoàng Mi Xa 14/09/2000 18F7061067
437 HÀN K15A Nguyễn Phan Hoàng Anh 26/12/1999 18F7561004
438 HÀN K15A Trần Thị Anh 26/02/2000 18F7561007
439 HÀN K15A Dương Thị Thùy Dung 24/09/2000 18F7561016
440 HÀN K15A Hiền Thị Thu 23/12/2000 18F7561022
441 HÀN K15A Nguyễn Thị Lệ Huyền 26/02/2000 18F7561043
442 HÀN K15A Đậu Thị Linh 03/11/2000 18F7561049
443 HÀN K15A Lê Thị Thơ 05/12/2000 18F7561091
444 HÀN K15A Hoàng Thị Trang 12/07/2000 18F7561106
445 HÀN K15A Trần Thị Kiều Trinh 20/01/2000 18F7561109
446 HÀN K15A Nguyễn Thị Thanh Vân 30/08/2000 18F7561115
447 HÀN K15A Nguyễn Thị Hải Yến 17/12/2000 18F7561121
448 HÀN K15B Lê Thị Minh Chi 29/06/2000 18F7561011
449 HÀN K15B Cái Viết Cường 24/03/2000 18F7561014
450 HÀN K15B Nguyễn Thanh Đồng 24/07/2000 18F7561020
451 HÀN K15B Lê Thị Thu Hằng 25/08/2000 18F7561029
452 HÀN K15B Hồ Thị Hiền 07/03/2000 18F7561032
453 HÀN K15B Lê Thị Hường 27/08/2000 18F7561047
454 HÀN K15B Phạm Phương Thảo Ngân 03/11/2000 18F7561062
455 HÀN K15B Tô ánh Nguyệt 02/05/2000 18F7561065
456 HÀN K15B Chu Thị Tâm 09/04/2000 18F7561083
457 HÀN K15B Bùi Thị Trang 19/05/2000 18F7561104
458 HÀN K15B Nguyễn Thị Huệ Trân 05/09/2000 18F7561107
459 HÀN K15B Y Xuyên 25/03/2000 18F7561119
460 HÀN K15B Trương Thị Diệu ý 23/07/2000 18F7561122
461 HÀN K15C Phan Thị Minh Anh 17/03/2000 18F7561006
462 HÀN K15C Nguyễn Thị Hồng Diệu 15/09/2000 18F7561015
463 HÀN K15C Nguyễn Thị Ngân 03/06/2000 18F7561024
464 HÀN K15C Hoàng Thị Hồng Hạnh 07/08/2000 18F7561027
465 HÀN K15C Võ Thị Hiền 06/10/2000 18F7561033
466 HÀN K15C Trần Thị Hải Hoàn 28/10/2000 18F7561039
467 HÀN K15C Nguyễn Thị Huyền 01/10/2000 18F7561042
468 HÀN K15C Ngô Huỳnh Diệu Linh 17/05/2000 18F7561051
469 HÀN K15C Nguyễn Thúy Ngọc 08/04/2000 18F7561063
470 HÀN K15C Trần Thị Nhản 25/03/2000 18F7561066
471 HÀN K15C Châu Minh Thiện 29/01/2000 18F7561090
472 HÀN K15C Nguyễn Thị Tuyết 04/06/2000 18F7561111
473 HÀN K15C Võ Thị Như ý 29/02/2000 18F7561123