Thứ sáu, 14/12/2018
131

Cty TNHH Jinquan Việt Nam tuyển dụng

1. Thời gian: 13h30 ngày 14/12/2018
2. Địa điểm: Phòng A.V.7, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
3. Đơn vị tổ chức: Khoa Tiếng Trung
4. Đối tượng: SV năm thứ 3, 4 các Khoa Tiếng Trung, Khoa Tiếng Anh, Khoa NN&VH Hàn Quốc
5. Thông tin tuyển dụng: 
- Số lượng nhân viên: 20 
- Số lượng sinh viên thực tập: 15

 


File đính kèm:

thong_bao_tuyen_dung_JIN_QUAN1.pdf