Thứ ba, 02/04/2019
154

Kế hoạch Ngày hội việc làm năm 2019

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mục đích
- Tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo; tăng tỷ lệ có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên các Khóa khác có nhu cầu;
-  Tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do Nhà trường đã và đang đào tạo; qua đó có thể trao đổi thông tin và ký kết hợp đồng ghi nhớ tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng lao động.
-  Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.
-  Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía sinh viên và đặc biệt là từ phía các đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
- Tạo lập mối quan hệ  bền vững giữa Nhà trường - doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Yêu cầu
- Tổ chức “Ngày hội việc làm” vào thời gian và địa điểm phù hợp với những nội dung, thiết thực, hấp dẫn để thu hút tối đa lượng HV, SV tham gia.
- Xây dựng chương trình đa dạng, phong phú, phù hợp với quy mô đào tạo của Nhà trường.
- Công tác truyền thông phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin có thể đến được rộng rãi toàn thể  HV, SV và các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
Thời gian (dự kiến): Ngày 20 tháng 04 năm 2019 (thứ Bảy)
- Chương trình khai mạc: 8h00
- Tuyển dụng: 08h30 – 12h00
- Tập huấn phỏng vấn tuyển dụng cho SV năm thứ 3 (có nhu cầu): 13h00 – 17h00.
Địa điểm
- Khai mạc tại: Tiền sảnh Tòa nhà Chuyên ngành
- Các đơn vị được bố trí tuyển dụng tại các phòng học tại Giảng đường A.
Thành phần tham dự:
- Đảng ủy, Ban giám hiệu.
- Lãnh đạo các đơn vị chức năng, chuyên môn, đoàn thể trực thuộc Trường.
- Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh Thừa Thiên Huế, các công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đăng ký tham gia.
- Toàn thể SV năm cuối và những học viên, sinh viên có nhu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  năm 2019 được tổ chức với các nhóm hoạt động chính: Văn nghệ chào mừng; Khai mạc; Giới thiệu khái quát về các đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn, tập huấn phỏng vấn tuyển dụng, phỏng vấn tuyển dụng.
Ban tổ chức bố trí cho mỗi đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia một gian hàng để tổ chức các hoạt động tư vấn, nếu đơn vị nào có yêu cầu tổ chức hội thảo thì sẽ bố trí hội trường và thu lệ phí phù hợp.
TIẾN ĐỘ VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Từ 01/03 đến 15/03/2019
- Khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.
- Lập kế hoạch ngày hội, soạn thảo Thư mời nhà tuyển dụng.
Từ 16/3 đến 31/3/2019
- Gửi thư mời, phiếu đăng ký tham gia và thông tin của sinh viên tốt nghiệp các ngành trong năm 2019 tới các đơn vị, doanh nghiệp.
-   Thành lập Ban tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2019;
-  Đăng thông báo các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Ngày hội, Pano truyền thông trên các kênh thông tin nội bộ của Trường.
-   Tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia từ các cơ quan, doanh nghiệp.
Từ 01/4 đến 15/4/2019
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn cho sinh viên các kỹ năng xin việc
03/4/2019: Họp Ban tổ chức Ngày hội việc làm.
Từ ngày 10/04 đến 20/04/2019
-   Trao đổi thông tin và tiếp nhận các yêu cầu từ nhà tuyển dụng, nhà tài trợ;
-  Đăng thông tin các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng năm 2018 trên các kênh thông tin nội bộ của Trường; in pano khổ lớn thông tin các doanh nghiệp tuyển dụng để sinh viên biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia ứng tuyển;
-  Treo băng rôn truyền thông về sự kiện;
- Cập nhật, đăng tải các thông tin mới nhất về Ngày hội trên các kênh thông tin nội bộ của Trường.
-  Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thủ tục, làm hồ sơ tham gia ứng tuyển.
Lên market và bố trí gian hàng cho các đơn vị tham gia Ngày hội (in backdrop, bàn ghế, quạt, nước uống, trang trí Hội trường khai mạc.
20/04/2019: Tổ chức Ngày việc làm 2019 (theo chương trình).
23/04/2019: Ban tổ chức, Tổ giúp việc họp tổng kết và rút kinh nghiệm.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tổ chức Ngày hội;
- Khảo sát nhu cầu tìm kiến việc làm của sinh viên.
- Mời nhà tuyển dụng và kêu gọi tài trợ.
- Tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội.
- Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế - đơn vị đồng tổ chức.
Phòng CT HSSV
- Phối hợp tuyển truyền, quảng bá thông tin về Ngày hội
- Phối hợp quản lý sinh viên tham gia Ngày hội
- Cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác tổ chức.
Phòng Đào tạo
- Điều chỉnh kế hoạch dạy học, không bố trí phòng học ngày 20-21/4/2019 (dự kiến) tại Giảng đường A.
Phòng Tổ chức - Hành chính
- Cử chuyên viên tuyên truyền hỗ trợ tổ chức.
- Tuyên truyền về Ngày hội việc làm trên các kênh thông tin của Trường.
Phòng Cơ sở vật chất
- Cử chuyên viên hỗ trợ tổ chức;
- Bố trí sử dụng các phòng học phục vụ công tác phỏng vấn: Máy tính, máy chiếu (theo đăng ký của các nhà tuyển dụng);
- Bố trí sử dụng một số bàn, ghế (số lượng cụ thể báo cáo sau);
- Bố trí hệ thống điện ánh sáng, âm thanh, ti vi, đầu DVD (theo đăng ký của các nhà tuyển dụng).
Phòng Khoa học - Công nghệ - Hợp tác quốc tế
- Xin phép các cơ quan chức năng cho phép các nhà tuyển dụng có người nước ngoài về tuyển dụng tại Trường (nếu có).
Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Thu lệ phí tổ chức Ngày hội việc làm của các nhà tuyển dụng.
- Hỗ trợ thanh toán.
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
- Tổ chức tuyên truyền tới tất cả sinh viên, cựu sinh viên của Trường về Ngày hội việc làm.
- Văn nghệ khai mạc.
- Cử  sinh viên nam tình nguyện hỗ trợ quá trình diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc, hướng dẫn HSSV tham gia ngày hội.
Các khoa
- Phối hợp với Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên mời các đối tác truyền thống của Khoa về tham dự Ngày hội Việc làm.
- Hướng dẫn sinh viên hoàn thành hồ sơ cá nhân (CV)
- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên, Phòng Tổ chức Hành chính tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội.
- Thông báo sinh viên tham dự đúng thời gian, địa điểm và đối tượng.
- Điều hành nội dung thăm quan Khoa  (nếu nhà tuyển dụng có nhu cầu).
Các đơn vị, doanh nghiệp
- Đăng ký tham dự và lắp đặt gian hàng (nếu có).
- Chuẩn bị tài liệu giới thiệu về đơn vị, nội dung làm việc với sinh viên và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị.
- Tất cả mọi công việc chuẩn bị phải hoàn thành trước 16h ngày 20/4/2019.
Để Ngày hội hội tư vấn và giới thiệu việc làm đạt kết quả tốt, Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch trên.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Phối hợp Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên mời nhà tuyển dụng
- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Ngày hội.
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày hội.
- Điều động nhân sự tham gia hỗ trợ tổ chức Ngày hội.
KINH PHÍ TỔ CHỨC NGÀY HỘI
-  Hỗ trợ từ Trung tâm DVVL Tỉnh Thừa Thiên Huế
-  Tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
-  Đóng góp từ các đơn vị tham gia Ngày hội;
-  Kinh phí của Nhà trường.