Thứ tư, 03/10/2018
186

LG Display Việt Nam Hải Phòng tổ chức Hội thảo tuyển dụng tại Trường


 
- Thời gian: 09h00 - 17h00 ngày 03/10/2018
- Địa điểm: Hội trường, Nhà học chuyên ngành 
- Thành phần: Sinh viên năm thứ 3, 4 Khoa NN & VH Hàn Quốc