Thứ năm, 10/01/2019
332

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ


Thực hiện Công văn số 21/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:
Thời gian: 13g30, ngày 15 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế.
Lưu ý: Sinh viên tham dự nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và trang phục chỉnh tề (nữ mặc áo dài truyền thống).
Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên nhận học bổng được biết và có mặt theo đúng thời gian quy định./.

Stt Họ và tên Mã SV Lớp 
1 Phạm Thùy Linh 15F7011038 Anh SP K12B
2 Lê Thị Linh Chi 18F7011006 Anh SPK15
3 Trần Mỹ Hoa Ngọc 15F7511130 Anh K12D
4 Lê Thị Yến 17F7511367 Anh K14G
5 Tôn Thị Giang 18F7511097 Anh K15A
6 Võ Thị Huyền 18F7511181 Anh K15A
7 Hồ Thị Như Ý 18F7511686 Anh K15B
8 Đinh Thị Mai Lan 18F7511219 Anh K15C
9 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18F7521035 Nga K15
10 Trần Thị Khánh Huyền 18F7541099 Trung K15C
11 Trần Thị Mỹ Linh 18F7541125 Trung K15E
12 Hà Thị Thúy Huyền 17F7551079 Nhật K14D
13 Phan Thị Thanh Phương 18F7551162 Nhật K15B
14 Trần Thị Phúc 18F7551158 Nhật K15C
15 Nguyễn Thị Thìn 18F7551188 Nhật K15C
16 Lê Thị Ngọc Huyền 18F7051019 VNH K15
17 Nguyễn Ái Hoài Nhi 17F7561072 Hàn K14C
18 Nguyễn Thị Hải Yến 18F7561121 Hàn K15A
19 Chu Thị Tâm 18F7561083 Hàn K15B
Tổng danh sách này gồm 19 sinh viên./.


File đính kèm:

THONG_BAO_TO_CHUC_TRAO_HOC_BONG_NGUYEN_TRUONG_TO1 (1).pdf