Thứ tư, 19/12/2018
473

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng

*CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
15 chỉ tiêu, trong đó:
- Giảng viên Khoa Quốc tế học: 01 người.
- Giảng viên Khoa NN & Văn hóa Nhật Bản: 02 người.
- Giảng viên Khoa NN & Văn hóa Hàn Quốc: 01 người.
- Giảng viên Khoa tiếng Trung: 01 người.
- Giảng viên Khoa tiếng Anh chuyên ngành: 04 người.
- Giảng viên Khoa tiếng Anh: 06 người.
* THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Thời gian: Từ ngày 04/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ.
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 


File đính kèm:

1267_thông_báo_tuyển_dụng2018.pdf
MẪU_ĐƠN_ĐĂNG_KÝ_TUYỂN_DỤNG_VIÊN_CHỨC2018.docx
QD_393_QD_DHH1.pdf
QD_1113_QD_DHH2.pdf